lời thề nguyền

Làm sao hóa giải được lời thề nguyền?

Làm sao hóa giải được lời thề nguyền?

Viết ngày bởi

Hỏi: Kính thưa thầy, con có một người em gái, khi con nghèo khổ không có tiền lo cho gia đình, nên con có hỏi mượn em con nhiều lần. Con thấy em con đối xử với con quá tốt, nhưng với số nợ mà con đã mượn, thì con không có cách nào hoàn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!