lừa tình

Bùa yêu làm bằng Bột pha nước + 7 ngày rang quần áo chồng

Viết ngày bởi

(xuangiao.com)-Mỗi lá bùa yêu có giá 1 triệu đồng, người đàn ông hoặc phụ nữ ăn phải bùa yêu sẽ lập tức yêu say đắm và răm rắp nghe theo lời sai khiến của người bỏ bùa cho đến suốt cuộc đời… Pha bột + rang quần áo chồng (vợ) 7 ngày   Đúng hẹn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!