lực lượng tử

Linh hồn tồn tại như thế nào ?

Viết ngày bởi

Con người sau khi chết linh hồn có tồn tại hay không? Ma, quỷ là gì? Thật sự, khi con người chết rồi, thì linh hồn của người chết, người bình dân thường gọi là ma hay quỷ, tùy theo mức độ linh thiêng, hiền hay dữ của nó. Sự tương quan của Linh Hồn và […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!