lý giải

Huyền bí mộ đá cổ nơi vùng đất rồng cuộn

Viết ngày bởi

Sự bí ẩn của các dãy mộ cổ đã tồn tại ít nhất gần 500 năm nay, nhưng vẫn chưa được các nhà khoa học lý giải. Tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khoảng từ thế kỷ XVII, khi những người dân tộc Thái đầu tiên đặt chân lên cánh rừng, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!