ma cây gạo

Chuyện “thần cây đa, ma cây gạo” ở làng Choán

Chuyện “thần cây đa, ma cây gạo” ở làng Choán

Viết ngày bởi

Làng Choán, xã Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Chu, địa hình bằng phẳng không có rừng và cũng chẳng có núi non. Nhưng lạ một nỗi, tại 4 cửa ngõ dẫn vào làng có tới 4 cây cổ thụ… Đó là cây đa, cây gạo, cây duối, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!