ma chơi

Những hồn ma trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Những hồn ma trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Viết ngày bởi

Ma là một khái niệm trừu tượng, là phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm 2 phần là thể xác và linh hồn. Khi thể xác chết, linh hồn thoát khỏi […]

Bí ẩn ‘ngọn lửa ma trơi’ ngàn năm vẫn cháy ở New York

Viết ngày bởi

Các nhà khoa học bối rối thừa nhận, họ chưa thể khẳng định chắc chắn được nguồn năng lượng duy trì ngọn lửa vĩnh cửu, cháy suốt hàng ngàn năm qua đằng sau một thác nước ở phía tây New York, Mỹ. Ngọn lửa ma trơi ngàn năm vẫn cháy ở New York, Mỹ. Theo […]

Bí ẩn “sởn gai ốc” và sự thật khoa học của hiện tượng Ma chơi

Viết ngày bởi

Bạn sẽ tin về ma chơi theo những câu chuyện kể hay từ góc nhìn nghiên cứu? Cho đến nay, ma vẫn là một bí ẩn đối với nhân loại, có những câu chuyện hư cấu về ma nhưng cũng không thể kết luận được có phải hư cấu hay không. Sự bí ẩn của […]

Ma chơi sờ gáy người đi đường

Viết ngày bởi

Bạn sẽ tin về ma trơi theo những câu chuyện kể hay từ góc nhìn nghiên cứu? Cho đến nay, ma vẫn là một bí ẩn đối với nhân loại, có những câu chuyện hư cấu về ma nhưng cũng không thể kết luận được có phải hư cấu hay không. Sự bí ẩn của […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!