ma đúng giờ

Truyện ma : Ma đúng giờ

Viết ngày bởi

Có nhiều tin là có ma, nhưng có nhiều người lại nói là kkhông tin. Có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra, và tất nhiên là không có lời giải thích. Câu chuyện mà tôi kể ở đây là có thật, nhưng không phải là bản thân tôi găp, mà là anh của tôi. […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!