mả kết

Những chuyện rùng rợn ở nghĩa địa có nhiều mả kết

Những chuyện rùng rợn ở nghĩa địa có nhiều mả kết

Viết ngày bởi

Những câu chuyện rùng rợn từ một nghĩa địa có mấy mươi phần mộ nhưng hàng cải táng đều có những xác chưa phân hủy hết. Người nhà nào cần bốc mộ cũng phải chuẩn bị sẵn con dao để nếu không may sẽ phải gạt bỏ phần chưa phân hủy người đã khuất thì […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!