Ma trùng

Rùng rợn chuyện quật mả, đốt xác diệt…ma trùng

Rùng rợn chuyện quật mả, đốt xác diệt…ma trùng

Viết ngày bởi

Khi trong họ tộc có người chết, ma trùng với thời điểm người thân đột nhiên sinh bệnh nặng, thì con cháu trong gia đình người bệnh sẽ chuẩn bị xăng dầu, cuốc xẻng đi xới tung mộ người chết để yểm bùa chú. Trắng đêm canh mộ Người dân 2 thôn Xuân Thiên Thượng […]

Sự thật về Ma trùng chữa bệnh nan y, hủ tục quật mồ ở miền Trung

Viết ngày bởi

Khi có một người trong dòng họ chết trùng với thời điểm người thân sinh bệnh nặng thì con cháu trong gia đình người bệnh sẽ quật mả, lấy hài cốt người chết để yểm bùa chú. Dân gian gọi hủ tục man rợ ấy là ma trùng. Dọc theo QL 1A, vượt qua những […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!