Mai Châu

Bản nuôi cá tiến vua

Bản nuôi cá tiến vua

Viết ngày bởi

Dân Mường Mùn (Hòa Bình) nuôi cá trước tiên để “tiến” gia đình sau mới “tiến” cho thượng khách. Mua một vài yến dân mới bán còn mua 1-2 con ăn cho biết mùi thì xin lỗi, bởi đánh vậy rất hại cá. Xã Vạn Mai (Mai Châu, Hòa Bình) có 7 bản, trong đó […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!