mại dâm

Gái làng chơi dùng bùa ngải để giữ khách

Gái làng chơi dùng bùa ngải để giữ khách

Viết ngày bởi

Các cô gái mại dâm đang truyền tai nhau về một vài loại Bùa ngải để “giữ khách” như: Bùa Yêu, Bùa Nhớ, Bùa Điên… Không yêu thì đã có… bùa Sử dụng các loại bùa này các cô cho rằng sẽ khiến khách chỉ biết đến mình. “Nếu người đó làm em cảm thấy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!