mảnh đất

Người chết “sống lại” làm đơn xin cấp giấy chứng nhận đất

Viết ngày bởi

Chuyện người chết sống lại tưởng chừng chỉ có trong thần thoại. Vậy mà tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra trường hợp một người đã chết bỗng dưng “đội mồ sống dậy” để làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Hồn ma” đó chính là cụ Nguyễn Văn Trừ, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!