Maria Lenorman

Những nữ tiên tri nổi tiếng nhất thế giới

Viết ngày bởi

Những lời tiên đoán của những nữ tiên tri đại tài này đã được cả nhân loại kiểm chứng. 1. Nữ tiên tri huyền thoại Vanga   Bà Vanga tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova, là một nhà tiên tri, đồng thời cũng là người chuyên nghiên cứu về thảo dược. Bà sinh ngày 31/1/1911, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!