Mẫu Liễu Hạnh

Sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh (mẫu nghi thiên hạ)

Sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh (mẫu nghi thiên hạ)

Viết ngày bởi

Liễu Hạnh Công chúa (chữ Hán: 柳杏公主) là một trong những vị thần quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên: Bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh (柳杏), Mẫu Liễu Hạnh (母柳杏) hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Căn cứ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!