mê tín dị đoan

Giúp vợ thoát khỏi mê tín dị đoan

Viết ngày bởi

Hỏi: Vợ chồng con lấy nhau được 10 năm nay, đã có hai cháu, một lên 8, một lên 5. Con là kỹ sư tin học, vợ con là giáo viên. Cuộc sống gia đình không khá giả, chỉ đủ sống và luôn đầm ấm. Song nửa năm trở lại đây, vợ con nghe theo chúng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!