mệnh Mộc

Xem phong thủy phòng ngủ cho gia chủ mệnh Mộc

Xem phong thủy phòng ngủ cho gia chủ mệnh Mộc

Viết ngày bởi

– Gia chủ là người mệnh mộc điều kiện tốt nhất có thể có được là được tương sinh. Thủy sinh Mộc. gia chủ mệnh mộc nên sử dụng các màu của tương sinh là các màu đen và xanh. – Gia chủ mệnh mộc sẽ tốt nếu dùng màu tương hợp. Hợp với mệnh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!