mệnh Thổ

Xem phong thủy phòng ngủ cho gia chủ mệnh Thổ

Xem phong thủy phòng ngủ cho gia chủ mệnh Thổ

Viết ngày bởi

– Gia chủ là người mệnh thổ điều kiện tốt nhất có thể có được là được tương sinh. Hỏa sinh thổ. vì vậy, gia chủ mệnh hỏa nên sử dụng các màu hồng, màu đỏ hay màu tím. – Gia chủ mệnh Thổ sẽ tốt nếu dùng màu tương hợp. Hợp với mệnh Thổ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!