mộ đá Đồng Thếch

Mộ đá Đống Thếch và những cuộc đào trộm kỳ bí

Mộ đá Đống Thếch và những cuộc đào trộm kỳ bí

Viết ngày bởi

Từng là thánh địa bất khả xâm phạm đối với người dân Mường Động, khu mộ cổ Đống Thếch (xã Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình) với những chuyện ma mị đồn thổi đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân. Theo ghi chép lịch sử còn để lại, Mường Động xưa kia là […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!