mộ kết

Nhận biết mộ kết, mộ “trùng” để chọn thời gian cải táng

Nhận biết mộ kết, mộ “trùng” để chọn thời gian cải táng

Viết ngày bởi

Vào dịp cuối năm, người dân nước ta thường tổ chức cải táng mộ phần cho người quá cố. Đây là giai đoạn cuối cùng trong tang lễ, cũng là nghi thức quan trọng theo truyền thống tâm linh của người Việt. Bởi quan niệm nếu làm đúng, tốt thì gia đình sẽ gặp mạnh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!