mồ mả

Những trường hợp cần tránh đối với mồ mả

Những trường hợp cần tránh đối với mồ mả

Viết ngày bởi

Các chuyên gia phong-thủy ngày xưa và ngày nay chuyên nghiên cứu về âm trạch, đã chiêm nghiệm và đúc kết ra một số trường hợp không tốt về mộ phần, dẫn đến con cháu gặp nhiều điều bất hạnh… Sau đây là một số trường hợp không tốt về mộ phần để các bạn […]

Có nên tập trung mồ mả về một nơi không?

Có nên tập trung mồ mả về một nơi không?

Viết ngày bởi

Việc quy tập mồ mả ông bà vè một nơi hiện được nhiều gia đình đã và đang tiến hành khi có điều kiện về kinh tế, nhưng điều đó có nên hay không? Ý định của con cháu là hợp lý, tốt. Nhưng có khi không hợp với người đã chết, có ảnh hưởng […]

Phương Pháp Chọn Hướng Mộ Tốt trong Nghĩa Trang Quy Hoạch

Viết ngày bởi

Vài năm gần đây, việc cải cách chôn cất trong mộ phần phát triển, hình thức chôn táng mộ theo ngĩa trang được quy hoạch rất được ưa chuộng, việc này cũng hợp với chủ trương tiết kiệm đất đai của nhà nước. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra: Như vậy thì mộ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!