mộ người bị sét đánh

Giai thoại kỳ bí về bàn tay người chết vì sét đánh

Giai thoại kỳ bí về bàn tay người chết vì sét đánh

Viết ngày bởi

Xưa nay vẫn có những câu chuyện ly kỳ về những ngôi mộ chôn những bàn tay người bị sét đánh. Người ta bảo rằng, những tên đạo chích thường rình rập đào mộ để chặt lấy cánh tay của người bị sét đánh làm “bảo bối hành nghề”. Chỉ cần đặt cánh tay của người […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!