mộ tập thể

Người trông ngôi mộ tập thể lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Viết ngày bởi

(xuangiao.com)-Ít ai biết rằng, ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội lại có một ngôi mộ tập thể, được cho là lớn nhất thế giới. Ngôi mộ tập thể đặc biệt mà tôi nhắc đến là ngôi mộ và bia tưởng niệm của hơn 2 triệu đồng bào ta bị phát xít Nhật giết […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!