môn phái Long Hổ Hội

Hé lộ bí mật về 'mỗi đường quyền là một chữ cái'

Hé lộ bí mật về ‘mỗi đường quyền là một chữ cái’

Viết ngày bởi

Nói đến môn phái Long Hổ Hội, võ sư Long Phi Thanh và võ sư Trần Hữu Hoàng ngồi kể cả ngày cũng không hết chuyện. Họ nói say sưa về tính khoa học, tính thực dụng của môn võ này. Bên cạnh đó, chuyện cố võ sư Long Hổ Hội chọn trò cũng hết […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!