Một thế giới khác

Tự truyện gây sửng sốt của một nhà ngoại cảm

Viết ngày bởi

“Tôi là cây cầu nối hai bờ Dương và Âm, để người ở hai thế giới ấy có thể tiếp cận với nhau…”, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã bắt đầu như thế, khi quyết định phơi bày cuộc đời mình trong cuốn tự truyện gây sửng sốt. Ngoại cảm, vốn bao hàm một […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!