Năm Cam

Trúc Mẫu hậu và độc chiêu trị thói hám gái của Năm Cam

Viết ngày bởi

Biết bản chất của chồng trong chuyện trai gái là chỉ có thêm, không bớt và không bỏ cũ nên Trúc “mẫu hậu” đã lên kế hoạch đánh ghen với Kim Anh rất bài bản. Bản tính hám gái Giai đoạn cuối những năm 80, Năm Cam đã dần trở thành một thế lực thật sự ở Sài […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!