nam đinh

Sự tích đền Trần và lời giải về ấn đền Trần

Sự tích đền Trần và lời giải về ấn đền Trần

Viết ngày bởi

Đền Trần (陳廟 – Trần Miếu) là một đền thờ tại đường Trần Thừa phường Lộc Vượng thành phố Nam Định (sát quốc lộ 10), là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ 15. Đền Trần bao gồm 3 […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!