nạn nhân

Li kì truyền thuyết về hồn ma của người phụ nữ bẩn

Viết ngày bởi

 Người phụ nữ bẩn vốn là một hồn ma đầy thù hận, luôn sẵn sàng làm hại những người đàn ông. Hồn ma của người phụ nữ bẩn La Sucia – Người phụ nữ bẩn, được biết tới như là một câu chuyện ma đã đi vào trong truyền thuyết, nổi tiếng và phổ biến […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!