năng lượng tối

“Hào quang” của cơ thể sống chính là “hồn”

Viết ngày bởi

4/7 phần của cơ thể thuộc về linh hồn GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên viện trưởng Viện Văcxin, tác giả cuốn sách “Khoa học và vấn đề tâm linh” khẳng định, linh hồn là bất tử và tồn tại sau khi chúng ta chết. Dựa trên các quan điểm của triết học Đông Tây, kết hợp với các […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!