nạo thai

Bát hương di động của nữ y tá chuyên nạo thai

Bát hương di động của nữ y tá chuyên nạo thai

Viết ngày bởi

Khi cái thai ra ngoài, mọi người có mặt ở đấy thấy đứa bé mở mắt nhìn mọi người làm mấy chị em, cô cháu tái mặt, còn chị kia thì khóc òa lên. Đứa bé đó mở mắt rất lâu, chị trưởng trạm phải khấn mãi bé mới chịu đi. Với bà Nguyễn Thị […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!