nên đặt bao nhiêu bát hương

Nên đặt 1 bát hương hay 3 bát hương?

Nên đặt 1 bát hương hay 3 bát hương?

Viết ngày bởi

Đây là câu hỏi thường trực của hầu hết những người thờ cúng tổ tiên, nên đặt bao nhiêu bát hương và vị trí các bát hương như thế nào? Thờ cúng tổ tiên là một nét văn hóa của người Việt bao đời nay, hầu như những người theo đạo Phật thì trong nhà ai […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!