ngải độc

Huyền thoại huyết ngải độc thần tướng

Huyền thoại huyết ngải độc thần tướng

Viết ngày bởi

Ngải cùng với bùa chú (tạm gọi là tà thuật bùa ngải) của giới pháp sư đã xuất hiện trong xã hội nước ta từ thuở xa xưa khẩn hoang lập ấp và đã trở thành một phần của văn hóa tâm linh dân tộc Việt Trải qua bao biến cố thời cuộc, cho đến […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!