ngầm

Hầm ngầm chống bom hạt nhân ở Bắc Kinh

Hầm ngầm chống bom hạt nhân ở Bắc Kinh

Viết ngày bởi

Một mạng lưới gồm hàng nghìn kết cấu phòng không kiên cố, được gọi là Vạn Lý trường thành trong lòng đất, dùng để đề phòng bom hạt nhân, đã được xây dựng trong 10 năm ròng. Căn hầm có khả năng chống bom hạt nhân ở dưới lòng thủ đô Bắc Kinh của Trung […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!