ngăn kéo số 14

Ngăn kéo số 14

Viết ngày bởi

(xuangiao.com)-Làm người trực đêm ở nhà xác thành phố thì cũng chẳng có gì đáng khoe, nhưng công việc này cho phép tôi vẫn đi học đầy đủ vào ban ngày và cũng có thể nghiên cứu thêm vào ban đêm bên cạnh những nhiệm vụ phải làm vốn không nặng nề gì. Trong các […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!