ngày tận thế 2012

10 tiên đoán sai lầm nổi tiếng thế giới

Viết ngày bởi

Nhiều dự đoán tương lai của các nhà tiên tri không chính xác, nhưng chúng lại có sức ảnh hưởng lớn đến nhân loại thế giới. Lời dự đoán về ngày tận thế theo lịch của người Maya 21/12/2012. Sự kiện này khiến toàn nhân loại một phen “thót tim”. Theo lịch Long Count của nền văn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!