ngày tết

Chuyện Ma Ngày Tết

Chuyện Ma Ngày Tết

Viết ngày bởi

Chiều 30 tết Mậu Thân 1968, Hà bày mâm đồ cúng ra trước sân nhà. Ngoài bánh, mứt, muối, gạo, Hà còn để thêm mấy xấp giấy hoa dùng làm quần áo và mấy xấp giấy vàng bạc cho linh hồn người đã chết. Hà sẽ đốt mấy thứ giấy này để cho những người […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!