Nghệ sĩ hài Văn Hiệp

Nghệ sĩ hài Văn Hiệp qua đời

Viết ngày bởi

Nghệ sĩ Văn Hiệp đau ốm suốt một năm qua. Từ đó đến nay, ông không đóng thêm được phim nào nữa. Nghệ sĩ Ngọc Thoa – bạn diễn của Văn Hiệp trong nhiều phim – cho biết, danh hài bị phát hiện ung thư phổi cách đây không lâu. Trước đó, ông còn bị […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!