nghiệp chướng

Chữ nghiệp trong Phật giáo là gì?

Chữ nghiệp trong Phật giáo là gì?

Viết ngày bởi

Về phương diện đạo đức, Nghiệp được chia ra làm hai loại, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp trong phật giáo. Chúng ta thường nghe “tướng tự tâm sinh”, vậy tâm như thế nào tạo tướng tương ứng? Khi nàng Kiều bị duyên phận đưa đẩy, bị bán vào lầu xanh. Làm gái, trở thành […]

Nhân quả, báo ứng sẽ đến trong bao lâu?

Nhân quả, báo ứng sẽ đến trong bao lâu?

Viết ngày bởi

Nhân quả vốn công bằng, không ai có thể trốn tránh được nhân quả, gieo gió gặp bão. Nhưng biết tỉnh ngộ lại là điều đúng đắn. “Nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, […]

Người đàn ông chôn 10 nghìn hài nhi và có quyết định khiến triệu người ngưỡng mộ

Người đàn ông chôn 10 nghìn hài nhi và có quyết định khiến triệu người ngưỡng mộ

Viết ngày bởi

Cuộc sống đối với mỗi người chúng ta đều có những ý nghĩa thi vị khác nhau, nhưng có rất ít người có được tinh thần hoàn toàn vô tư, vị tha, tôn trọng mỗi một sinh mệnh khác. Tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa có một người đàn ông được nhiều người […]

4 loại nghiệp duyên đưa con cái đến với cha mẹ trong kiếp này

4 loại nghiệp duyên đưa con cái đến với cha mẹ trong kiếp này

Viết ngày bởi

Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên: một là để báo ơn, 2 là để đòi nợ, 3 là để trả nợ, 4 là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp […]

Những nghề tạo nghiệp xấu mà bạn không nên làm

Những nghề tạo nghiệp xấu mà bạn không nên làm

Viết ngày bởi

Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau, Ngài thường ngăn cấm không cho người cư sĩ hành các nghề nghiệp ác, dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chánh. Trong […]

Nghiệp chướng là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào trong đời sống?

Nghiệp chướng là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào trong đời sống?

Viết ngày bởi

Nghiệp là sự nghiệp. Thời gian tạo tác gọi là sự, sự tình sau khi làm hoàn tất đưa đến kết quả gọi là nghiệp. Thí như chúng ta là học sinh đến trường để học, thời gian học tập đó chính là tạo nghiệp. Sau ba năm học hoàn tất gọi là mãn khóa […]

Phương pháp giải trừ nghiệp chướng

Viết ngày bởi

Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu “A Di Ðà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu […]

Một số hiểu lầm về Nghiệp

Một số hiểu lầm về Nghiệp

Viết ngày bởi

Không ít người hiểu chưa đúng về nghiệp, nghĩ rằng nghiệp là một món nợ tiền kiếp mà mình phải trả, nghiệp là cái tội mà mình phải đền, xem nghiệp như định mệnh. Do đó nhiều người sống không hạnh phúc vẫn cam chịu những nỗi bất hạnh, chấp nhận những khó khăn (vì […]

Chuyện gặp tai ương do...nghiệp chướng

Chuyện gặp tai ương do…nghiệp chướng

Viết ngày bởi

Gặp những điều không may mắn, tai ương, vận đen kéo đến nhiều người thường than “gặp nghiệp chướng”. Dân gian đúc kết, nghiệp chướng như người có lỗi, tích tụ từ nhiều năm, nhiều đời, mà khi có lỗi phải xin lỗi, phải sống tốt, thực sự thành tâm hối cải. Cũng có không […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!