ngoại cảm bích hằng

Dấu hỏi về

Dấu hỏi về “huyền thoại ngoại cảm ” Phan Bích Hằng

Viết ngày bởi

Trong giới ngoại cảm, bà Phan Thị Bích Hằng được nhiều người mặc định là thương hiệu uy tín nhất. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến đặt ra nghi ngờ về tính xác thực của những câu chuyện mà nhà ngoại cảm này từng kể để tạo dựng nên ‘thương hiệu’. Chiến tranh đã lùi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!