ngoại ngữ

Nói thành thạo ngoại ngữ sau khi bất tỉnh

Nói thành thạo ngoại ngữ sau khi bất tỉnh

Viết ngày bởi

Một người đàn ông ở Mỹ đột nhiên nói thành thạo một ngoại ngữ ông chưa từng học và không nhớ gì về quá khứ sau khi bị bất tỉnh. Ông Michael Boatwright. Ảnh: Huffington Post Giấy phép lái xe của ông Michael Boatwright xác nhận ông sinh ra ở bang Florida, Mỹ, nhưng sau khi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!