ngôi chùa

Chuyện kỳ bí về ngôi chùa nghìn năm tuổi

Chuyện kỳ bí về ngôi chùa nghìn năm tuổi

Viết ngày bởi

Đây là ngôi chùa thứ 19 trong số hơn 200 ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Lý (thế kỷ XI) gắn với những câu chuyện kỳ bí suốt bao đời… Hai cây “thiêng” Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Công Thuận, quản lý chùa cho biết: “Trước đây, trong chùa còn có […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!