ngồi thiền

Những chú ý quan trọng khi ngồi thiền

Những chú ý quan trọng khi ngồi thiền

Viết ngày bởi

Thiền là nét văn hoá đặc sắc của phương Đông. Từ đầu thế kỷ 20, sau khi du nhập vào phương Tây, thiền đã nhanh chóng được tiếp nhận như một phương pháp chữa lành những căn bệnh tâm lý của xã hội hiện đại . Nhiều nghiên cứu khác nhau của các giáo sư […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!