ngón tay

Xuất hiện bài toán kinh rợn trong... sách dành cho học sinh lớp 1

Xuất hiện bài toán kinh rợn trong… sách dành cho học sinh lớp 1

Viết ngày bởi

Bài toán còn có phần hướng dẫn giải tóm tắt và hình vẽ minh họa với hai bàn tay và hai ngón trỏ, giữa của bàn tay phải bị cắt rời bỏ sang một bên. Nhiều phụ huynh cho rằng ví dụ trên đây rất phản cảm và phản giáo dục. Ðối với một quyển […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!