ngũ lộ y đạo

Thôi miên và ngũ lộ y đạo

Thôi miên và ngũ lộ y đạo

Viết ngày bởi

Xưa nay người ta vẫn thống kê được có 4 thủ thuật chính để đưa một người vào trạng thái thôi miên. Đó là các phương pháp “Cái nhìn cố định”; “Mệnh lệnh cố định”; phương pháp “Thư giãn” được coi là tiến bộ nhất và cuối cùng là phương pháp “Mất thăng bằng”. Dù […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!