người đàn bà sống chung với hài cốt

Người đàn bà chung sống với hàng nghìn hài cốt

Người đàn bà chung sống với hàng nghìn hài cốt

Viết ngày bởi

Hơn 30 năm qua, bà Hà Thị Nga (thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang) lặng lẽ canh giữ khu di tích nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ 1.151 bộ hài cốt trong tổng số 3.157 thường dân bị Pol Pot sát hại. Đến tận bây giờ, những gì xảy ra trong cuộc […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!