người quá cố

Nhà mồ bạc tỷ ở miền Tây

Nhà mồ bạc tỷ ở miền Tây

Viết ngày bởi

Cuộc sống sung túc, nông dân miền Tây ngày càng quan tâm đến nơi an nghỉ của đấng sinh thành nên giữa thửa ruộng, đồng tôm mọc lên những căn nhà mồ tiền tỷ. Tiền mua đất và vốn xây dựng Tô – Triệu mộ viên tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Duy Khang Sáu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!