người rừng

Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của người rừng

Viết ngày bởi

Việc ăn uống bình thường, chuyện lạ này tuy nhiên vào tối qua, có lẽ do lạ nhà nên “người rừng” chỉ ngủ được vài giờ rồi ngồi thừ một chỗ và ăn trầu, hút thuốc liên tục. Sáng 8/8, sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng sâu ở xã Trà Xinh, huyện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!