người sắp chết

Nỗi đau về thể xác của người sắp chết

Nỗi đau về thể xác của người sắp chết

Viết ngày bởi

Nhiều bạn đang tò mò tìm hiểu xem người sắp chết bị đau không? Nếu họ có đau đớn thì nó sẽ như thế nào? ở trạng thái nào? Mời bạn tìm hiểu Theo kinh nghiệm của Đại đức Rinpoche và những chuyên viên đã từng khảo sát theo dõi từ Trung tâm tiễn đưa người chết(gọi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!