Người Việt tại Úc

Người Việt tại Úc với nét văn hóa đặc sắc

Người Việt tại Úc với nét văn hóa đặc sắc

Viết ngày bởi

Trước năm 1975 người Việt tại Úc chỉ có khoảng hai nghìn người. Sau khi Chiến tranh Việt Nam chấm dứt nhiều nghìn người từ Miền Nam Việt Nam sang định cư tại Úc. Theo cuộc thống kê toàn quốc năm 2001, dân số Úc có 154.807 người sinh tại Việt Nam và 174.246 người dùng tiếng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!