người Việt xa quê

Người Việt xa quê nhớ Tết thật thà

Người Việt xa quê nhớ Tết thật thà

Viết ngày bởi

Khi đã ở cách quê hương hơn mười giờ bay, tôi mới biết mình thực lòng yêu Tết. Một tình yêu thật thà. Tôi vẫn biết có phong trào “trốn Tết” ở quê nhà, ngấm ngầm hoặc công khai trên Facebook của nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ngẫm lại, có bao nhiêu thứ Tết […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!