nguồn gốc hình thành vàng

Vàng được hình thành như thế nào

Viết ngày bởi

Các nhà khoa học thuộc ĐH Queensland (Australia) vừa công bố công trình nghiên cứu chứng tỏ vàng được tạo ra nhờ nước và động đất. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng tải trên tạp chí Nature Geoscience. Dion Weatherley, một nhà địa vật lý tại Đại học Queensland, Australia và là tác giả […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!